สมุลแว้ง หนึ่งในสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของยาธาตุผสมอบเชย

สมุลแว้ง สมุนไพรที่ใครหลายๆ คนรู้จักชื่อ รู้จักหน้าตาของมันว่าหน้าตาเป็นอย่างไร แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงสรรพคุณของมันว่า มีสารสำคัญอะไรบ้างและสามารถทำอะไรได้

สมุลแว้ง ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Cinnamomum bejolghota มีชื่อภาษาไทยเรียกหลายชื่อ เชียกใหญ่ เฉียด ฝนแสนห่า พะแว มหาปราบ โมงหอม ขนุนมะแว้ง จวงดง แสงแวง ระแวง มหาปราบตัวผู้ วงศ์ทางพืชพันธุ์อยู่ในวงศ์เดียวกับอบเชยเทศ ตามตำราแพทย์แผนไทยระบุสรรพคุณและรสยาไว้ว่า สมุลแว้ง เปลือกต้น รสหอมฉุนปร่า สรรพคุณ แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก้พิษหวัด กำเดา ขับลมในลำไส้ จะเห็นว่าสรรพคุณและรสยาที่เขียนไว้ในตำราเรียนเภสัชกรรมไทยไม่ได้เขียนไว้เลยว่าสมุลแว้งรสหวาน เขียนไว้แต่สรรพคุณรสหอมฉุนปร่า เน้นแต่เรื่องขับลมขับพิษ หากจะให้ชัดเจนเรื่องสรรพคุณจะต้องดูส่วนประกอบทางเคมีเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
ในบทความนี้ เราจะมาดูสารสำคัญส่วนของเปลือกต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้กันบ่อยมากที่สุด สารสำคัญมีดังต่อไปนี้ Essential oil / Alpha-Terpineol / linalool

สารสำคัญตัวแรกที่เราจะมาดูกัน คือ Alpha-Terpineol สาเหตุที่ไม่ดู Essential oil เพราะส่วนใหญ่เป็นสารให้กลิ่นจำเพาะของพืชแต่ละชนิดและมีปริมาณเพียง 0.08 % แต่ Alpha-Terpineol สารกลุ่ม Trepineol ได้มีการนำมาใช้ทางการแพทย์แล้ว โดยส่วนใหญ่ใช้ในในกรณีบรรเทาอาการที่เกิดจากการคัดจมูก และใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มีความละเอียดอ่อน

สารสำคัญตัวที่ 2 ที่จะนำมาอธิบาย คือ Linalool ทางการแพทย์ได้สกัดเอาสารตัวนี้ออกมาเพื่อใช้สำหรับต้านการอักเสบ ต้านเชื้อรา และยับยั้งเชื้อจุลชีพ

สมุลแว้งกับการนำมาประกอบตำรับยาธาตุผสมอบเชย

จากสารสำคัญข้างต้นที่อธิบายมาแล้ว หากนำมาผสมในยาธาตุผสมอบเชย ผลที่ได้คือจะช่วยเสริมการทำงานในการฆ่าเชื้อจุลชีพ และลดการอักเสบในทางเดินอาหารลง (ขึ้นอยู่กับเชื้อจุลชีพ)

สมุลแว้ง หนึ่งในสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของยาธาตุผสมอบเชย […]