Author Archives: admin

กรดไหลย้อนกับอาการโรคโบราณตามคัมภีร์แพทย์แผนไทยที่ใกล้เคียงที่สุด

โรคโบราณที่ใกล้เคียงที่สุดมาอธิบายเปรียบเทียบ

มาเข้าใจอาการและสาเหตุกรดไหลย้อนกัน

กรดไหลย้อนกับสาเหตุของการที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารตีขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับลิ้นเปิดปิด