กรดไหลย้อน กับสาเหตุของการที่ น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารตีขึ้นมา สร้างความเสียหายให้กับลิ้นเปิดปิด ที่อยู่ระหว่างกระเพาะอาหาร กับท่อหลอดอาหาร จนทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อน

สาเหตุของการเกิด โรคกรดไหลย้อน เหตุปลายทางจริงๆ เกิดจากลิ้นเปิดปิด ที่อยู่ระหว่างกระเพาะอาหารและท่อหลอดอาหาร ถูกกระทบจากกรดในกระเพาะอาหาร ที่ตีขึ้นมาสร้างความเสียหายให้กับลิ้น ในบทความนี้ เราจะมาว่ากันถึงสาเหตุที่ว่า ทำไมกรดหรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหาร มันถึงตีขึ้นมา สร้างความเสียหายให้ลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหารจนเสื่อมได้

แต่ก่อนที่จะทราบถึงสาเหตุ เราต้องมาทำความเข้าใจถึงลักษณะของกระเพาะอาหารกันก่อน กระเพาะอาหารของมนุษย์ลักษณะคล้ายถั่วแดงเม็ดใหญ่ และน้ำย่อยกระเพาะอาหารปรกติมันก็จะไม่ออกมาเต็มกระเพาะอาหาร โดยปรกติเมื่อเรานั่งหรือยืน กระเพาะอาหารจะอยู่ในลักษณะทรงตั้ง ซึ่งจากลักษณะดังกล่าว น้ำย่อยหรือกรดกระเพาะอาหารจะไม่มีทางตีขึ้นไปทำร้ายลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหารของเราได้เลย ถ้าไม่มีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น โดยจะแบ่งเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ เกิดจากอิริยาบถในการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม และเกิดจากความผิดปรกติในการทำงานของอวัยวะภายใน

เหตุเกิดจากอิริยาบถในการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม
การรับประทานอาหารมากเกินไป ส่งผลให้เกิดภาวะโรคกรดไหลย้อนเนื่องจาก หากท่านรับประทานอาหารจนอิ่มมากเกินไปหรือเกินความจุของกระเพาะอาหาร จะทำให้กระเพาะอาหารขยายตัว และทำให้น้ำย่อยซึ่งคลุกเคล้าอยู่กับอาหาร จะสามารถไปกัดกร่อนลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหารของเราได้
การนอนหลังรับประทานอาหารทันที จะทำให้กระเพาะอาหารจากเดิมที่อยู่ในทรงตั้งเวลานั่งหรือยืน กลับเทลงเป็นทรงนอน จะทำให้อาหารซึ่งมีน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารคลุกเคล้าอยู่ ดันขึ้นไปถึงลิ้นเปิดปิดที่อยู่บริเวณรอยต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับท่อหลอดอาหาร และน้ำย่อยหรือกรดก็จะกัดลิ้นเปิดปิดจนเสื่อมจนเป็นกรดไหลย้อน
การรับประทานอาหารรสเปรี้ยวจัด เค็มจัด และเผ็ดจัดมากและบ่อยครั้งมากเกินไป ผลก็คือ ท่อหลอดอาหารและลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหารของเราจะทนความเป็นกรดได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น หากรับประทานอาหารรสจัดมากเกินไป ลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหารจะเสื่อม ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการที่น้ำย่อยมากัดบริเวณลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหารเอง
การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา ผลก็คือ น้ำย่อยกระเพาะจะออกมาโดยที่ไม่มีอาหารรองรับ มีความเป็นไปได้ที่มันจะล้นขึ้นไปกัดบริเวณลิ้นเปิดปิดกระเพาะอาหาร จากอิริยาบถการทำงานของคนสมัยนี้ เช่น การเดิน การวิ่ง การนอนกลางวันในสำนักงาน

เหตุเกิดจากความผิดปรกติในการทำงานของอวัยวะภายใน
สำหรับบทความนี้จะอธิบายเรื่องความผิดปรกติในการทำงานของอวัยวะภายใน และยกตัวอย่างให้ดูเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากบางส่วนเป็นข้อวินิจฉัยของแพทย์ ที่แพทย์จะต้องตรวจ ผู้ป่วยไม่ควรสันนิษฐานเอาเองว่าเป็นหรือไม่
ความผิดปรกติของตับ ที่ผลิตน้ำย่อยกระเพาะอาหารออกมามากเกินไป
เกิดจากผลของยาบางตัว ซึ่งไปเร่งการผลิตน้ำย่อยออกมามาเกินไป

จากข้อมูลด้านบน หากท่านใดกำลังเป็นกรดไหลย้อน ก็ให้รีบซื้อยาธาตุผสมอบเชยมาดื่มกัน แต่ในระหว่างดื่มยาธาตุผสมอบเชยก็ให้พิจารณาหาสาเหตุของโรคกรดไหลย้อนของตัวท่านว่าเกิดจากอะไร แล้วปรับปรุงพฤติกรรมแก้ไขเสียใหม่ เพราะถ้าหากยากยังมีพฤติกรรมเช่นเดิมอยู่ การรับประทานยาธาตุผสมอบเชยจะทำได้เพียงบรรเทาชั่วคราวเท่านั้น